Tuesday, September 15, 2009

People don't realize everything disappears. Including feelings

Original quote from Orhan Pamuk in dutch: "Wij mensen willen niet vergeten worden. We willen niet beseffen dat het leven tijdelijk is, dat alles verdwijnt, ook gevoelens." NRC, 4/9/2009 bookreview 'Het museum van de onschuld' by Margot Dijkgraaf.

Translation quote from dutch into english (by JeanD99): "People don't want to be forgotten. We don't realize that life is temporary, everything disappears, including feelings."

No comments:

Post a Comment