Monday, September 28, 2009

Surprise! Human morality is based on our innate morality and not on religion. Religion is not the rock. Our innate morality is.

5th of october 2009
Read article Marc Hauser's 'Morality without religion'. It contains more details on the empirical "evidence" that religious believers and atheists and agnostics share the same moral faculty. All human beings share the same moral faculty that guides our intuitive judgments on right and wrong. Our own nature, our own human moral faculty is the source of our species morality. Religion is not necessary for judging what is right or wrong. We don't need God!
29th of september 2009
Do we need religion to behave good? Answer: NO we are born with a universal sense of right and wrong. Our inborn moral sense is the rock of all our human behaviour. The rock on which religions are built on. Shocking - to me it is? Who says so? Well ... it's not something I invented or dreamed last night. It's "proven" by serious (still ongoing) science by Marc Hauser. Do you want to participate? Fill in The Moral Sense Test.
28th of september 2009

Translation quote from dutch into english (by JeanD99):
"Hauser' research [to the innate human morality] brings up lots of questions, and often outrage. "Yes, it's an issue everyone has an opinion on," he laughs. People in religious circles are generally not very happy with him. "I have shown that atheists have the same moral scores as deep believers" says Hauser. It seems undeniable that religion is based on our innate morality and that religion doesn't found our morality.
It doesn't matter who they are, is Hauser' clear message. Even psychopaths have the same scores in the Moralitytest. That is very recent research. Hauser also shows that our intuitive moral judgments are not based on emotions. "From psychopaths we know that they hardly feel anything while doing terrible things. But they know what is right and wrong. Their scores don't diverge. ""
 
Original quote from Liesbeth Koenen in dutch. NRC Handelsblad, 26th of september 2009 in article 'De intuïtieve mensenmoraal'.
"Hausers onderzoek [naar de menselijke aangeboren moraal] roept wel meer vragen op, en ook nogal eens verontwaardiging. "Ja, het is een onderwerp waar echt iedereen iets van vindt", lacht hij. In gelovige kringen is men meestal niet erg blij met hem. "Ik heb laten zien dat atheïsten dezelfde morele scores hebben als diepgelovigen", zegt Hauser. Het lijkt hem daarom niet onaannemelijk dat onze aangeboren moraal als bodem onder religies dient, in plaats van dat het geloof die bodem aanbrengt.
Het maakt niet uit om wie het gaat, blijkt Hausers boodschap. Zelfs psychopaten vullen de Moralitytest niet anders in. Dat is heel recent onderzoek. Het laat volgens Hauser ook zien dat onze intuïtieve morele oordelen niet op emoties gebaseerd zijn. "Van psychopaten weten we dat ze bij allerlei vreselijke dingen heel weinig voelen. Maar ze weten wel wat goed en fout is. Hun scores wijken niet af.""

No comments:

Post a Comment